Healing Project

ฮีลลิ่ง โปรเจ็คของวาสลีน

พลังแห่งการช่วยเหลือ

มอบความช่วยเหลือด้วยการร่วมมือกับองค์กรไดเร็ครีลีฟ

จุดมุ่งหมายของเรา

เราจะช่วยรักษาผิวพรรณของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขาดแคลนหรือภาวะฉุกเฉินจำนวน 5 ล้านคน ภายในปี 2020

ฮีลลิ่ง โปรเจ็คของวาสลีนเริ่มต้นขึ้นในปี 2015 ณ ปัจจุบัน เราได้ช่วยเหลือมาแล้ว 2,587,888 ราย ใน 61 ประเทศ ผ่านการบริจาคผลิตภัณฑ์ ภารกิจฟื้นบำรุงและโครงการฝึกอบรม

 

Vaseline Healing Project World Map

ดูผลกระทบจากโครงการของเราในสหรัฐอเมริกา

ด้วยความร่วมมือกับองค์กรไดเร็ครีลีฟ ทำให้ฮีลลิ่ง โปรเจ็คของวาสลีนสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินและช่วยฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้ เรายังมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อการกุศลทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุด* ในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ด้วยการปฏิบัติการทั้งหมดใน 50 รัฐ โครงการนี้ได้ให้การสนับสนุนระบบตาข่ายความปลอดภัยและเพิ่มอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นบางส่วน ทั้งผ่านการแจกจ่ายไปยังคลินิกทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ

ในปี 2016 ฮีลลิ่ง โปรเจ็คของวาสลีน® ได้ช่วยเหลือผู้คนในสหรัฐอเมริกา* ไปแล้วถึง 1,163,276 ราย

เราทำเช่นนี้เพื่ออะไร

ฮีลลิ่ง โปรเจ็คของวาสลีน® ที่ร่วมมือกับองค์กรไดเร็ครีลีฟ เป็นโครงการช่วยเหลือเพื่อมอบการดูแลรักษาผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์วาสลีน® และเวชภัณฑ์ และการฝึกอบรมเกี่ยวกับสุขภาพผิวที่จำเป็น เพื่อช่วยรักษาผิวพรรณของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขาดแคลนหรือภาวะฉุกเฉินทั่วโลก


ในขณะที่ปัญหาต่าง ๆ เช่น การขาดแคลนอาหาร น้ำ และที่พักพิง เป็นสิ่งแรกที่ต้องแก้ไขในภาวะฉุกเฉิน ปัญหาผิวพรรณที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีก็สามารถทำให้เกิดปัญหาที่ใหญ่ตามมาได้

ตั้งแต่แรกจดสิทธิบัตรในปี 1865 วาสลีน® เจลลี่ ได้ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยปกป้องผิว ดังนั้นทางแบรนด์จึงรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีบทบาทเฉพาะในการช่วยเหลือผู้อื่น วาสลีน® เจลลี่ นั้นได้ถูกใช้โดยนักขุดเจาะน้ำมัน นักสำรวจขั้วโลก และแพทย์ในเขตสงคราม ซึ่งวาสลีน® เจลลี่ดั้งเดิมนี้ก็ยังถูกผสมอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของเรา ณ ปัจจุบัน วาสลีน® เจลลี่ ในขวดธรรมดา ๆ นี้ มีบทบาทที่สำคัญในทุก ๆ สถานการณ์พิเศษ

และตอนนี้เรากำลังจะเดินหน้าต่อไป จุดมุ่งหมายของเรา คือการช่วยฟื้นบำรุงผิวพรรณของผู้ที่ประสบปัญหาความขาดแคลนหรือภาวะฉุกเฉินจำนวน 5 ล้านราย ภายในปี 2020

พันธมิตรของเรา: องค์กรไดเร็ครีลีฟ

องค์กรไดเร็ครีลีฟเป็นองค์กรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งปฏิบัติการอยู่ใน 50 รัฐของสหรัฐอเมริกา และประเทศต่าง ๆ กว่า 70 ประเทศทั่วโลก โดยมีพันธกิจในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากความขาดแคลน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภาวะฉุกเฉินอื่น ๆ องค์กรไดเร็ครีลีฟให้ความร่วมมือด้วยการมอบยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นทำการรักษาและฟื้นฟูผู้อื่น

ฮีลลิ่ง โปรเจ็คของวาสลีน® มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของผู้คนนับล้านด้วยการร่วมมือกับองค์กรไดเร็ครีลีฟ เราคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายนี้โดย:


• บริจาคผลิตภัณฑ์วาสลีน® และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อแจกจ่ายให้กับเครือข่ายกว่าร้อยแห่งขององค์กรไดเร็ครีลีฟ ซึ่งมีเครือข่ายคลินิกและโรงพยาบาลนับร้อยแห่งในสหรัฐฯ และที่กระจายอยู่ทั่วโลก รวมทั้งใส่ผลิตภัณฑ์ไว้ในชุดช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น ชุดผดุงครรภ์ กระเป๋าการแพทย์ฉุกเฉิน และชุดสุขอนามัยฉุกเฉินสำหรับครอบครัวพลัดถิ่น


• สนับสนุนแพทย์ผิวหนังเพื่อไปปฏิบัติภารกิจด้านการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย ณ ชุมชนยากจนที่ขาดแคลนการเข้าถึงทางการแพทย์ หรือที่กำลังฟื้นตัวจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภาวะฉุกเฉินอื่น ๆ สำหรับผู้ป่วยจำนวนมากที่ได้รับการรักษาในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่พวกเขามีโอกาสได้รับการดูแลรักษาโรคผิวหนังในชีวิตเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนโดยฮีลลิ่ง โปรเจ็คของวาสลีน และแน่นอนว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาหรือค่าใบสั่งยาแก่ผู้เข้ารับการรักษาใด ๆ


• ส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน เพื่อช่วยขยายองค์ความรู้ให้กับชุมชนชนบทในการวินิจฉัยและรักษาสภาพผิวหนังได้อย่างถูกต้อง

ฮีลลิ่ง โปรเจ็คของวาสลีน®และการร่วมมือกับองค์กรไดเร็ครีลีฟ สามารถช่วยเหลือผู้คนมาแล้วทั่วโลก ตั้งแต่การส่งมอบการดูแลโรคผิวหนังให้กับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในประเทศจอร์แดน ไปถึงการรักษาคนนับพันในประเทศอินเดียตอนใต้ และได้พบเจอปัญหาจากสภาพผิวที่หลากหลายซึ่งสามารถขัดขวางวิถีการใช้ชีวิตของพวกเขา

เราได้มอบการฝึกอบรมด้านการวินิจฉัยและรักษาโรคผิวหนังแก่พยาบาลในชุมชนยากจนในประเทศแอฟริกาใต้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังได้นำทีมแพทย์ผิวหนังไปสู่เท็กซัสเพื่อให้การรักษาฟรีแก่ประชาชนในเมืองดัลลัส และ ยังได้ดูแลผู้คนนับร้อยในฟิลิปปินส์ที่กำลังฟื้นตัวจากผลกระทบอันร้ายแรงของพายุไต้ฝุ่นไห่หย่านด้วย


ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรไดเร็ครีลีฟได้ที่ www.directrelief.org

เรื่องราวต่างๆของ วาสลีนฮีลลิ่งโปรเจ็ค

ที่ประเทศแอฟริกาใต้

แอฟริกาใต้: ภารกิจการฝึกอบรม KwaZulu-Natal

ดูวีดีโอ

Read more »

ที่ประเทศอินเดีย

อินเดีย: นำการดูแลด้านสุขภาพไปสู่ชุมชนชนบทในเจนไน

ดูวีดีโอ

Read more »

ที่ประเทศจอร์แดน

ประเทศจอร์แดน: ภารกิจรักษาผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในประเทศจอร์แดน

ดูวีดีโอ

Read more »

ที่ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซีย: การวินิจฉัยโรคตั้งแต่เนิ่น ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้

ดูวีดีโอ

Read more »

ที่ประเทศจีน

ประเทศจีน: ภารกิจจรักษาผิวหนังกับมูลนิธิซุงชิงหลิงในพื้นที่ห่างไกล

ดูวีดีโอ

Read more »

ที่ประเทศไทย

ที่ประเทศไทย: ภารกิจมอบการดูแลผิวพรรณและรักษาโรคผิวหนังให้กับคนชนบท

ดูวีดีโอ

Read more »