การมีผิวสุขภาพดีเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนพึงมี ไม่ใช่สิทธิเศษเพียงเฉพาะคนบางกลุ่ม

ผิวของเราต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆ มากมายตลอดเวลาในแต่ละวัน และสภาพผิวนั้นส่งผลอย่างมากต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเรา

Disaster pack supplies
Disaster pack supplies

เราร่วมมือกับ Direct Relief

เราสนับสนุนองค์กร Direct Relief ที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศในกว่า 80 ประเทศ พวกเขาทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและองค์กรท้องถิ่นเพื่อจัดหายาและเวชภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความยากจน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ

Healthcare professionals in training
Healthcare professionals in training

การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

เพื่อเข้าถึงชุมชนต่างๆ ให้มากขึ้น เรากำลังจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามชุมชนทั่วโลก ทั้งแบบตัวต่อตัวและออนไลน์  เราต้องการช่วยเพิ่มพูนความรู้ในการวินิจฉัยและรักษาปัญหาผิวทุกประเภทได้อย่างถูกต้องในทุกที่ทั่วโลก

Skin health profissional looking after a little patient
Medscape logo

การให้โอกาสเข้าถึงดูแลรักษาผิวหนัง

เราสนับสนุนเครือข่ายศูนย์สุขภาพและคลินิกทั่วโลกที่ให้บริการอย่างครอบคลุม ไม่แบ่งแยกด้านวัฒนธรรม ในราคาที่จับต้องได้สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ในภารกิจทางการแพทย์ของเรานั้น เราให้บริการรักษาผิวหนังและจ่ายยาฟรีแก่ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่กำลังฟื้นตัวจากสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เและเรายังสนับสนุนนักศึกษาตจวิทยาอีกด้วย

skin health profissional providing resourses to patient
 Direct Relief Logo

การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย

เราช่วยผลิตและแจกจ่ายสื่อการเรียนรู้ไปยังคลินิกต่างๆ ผ่านเครือข่ายองค์กรด้านสุขภาพ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถระบุปัญหาและดูแลผิวของตัวเองได้ สื่อการเรียนรู้เหล่านี้ช่วยให้ผู้ป่วยรู้ได้ว่าตัวเองควรเข้ารับการรักษาเมื่อไหร่ รวมถึงเตรียมตัวสำหรับนัดหมายได้ง่ายขึ้น

Vaseline donations
 Direct Relief Logo

ให้การดูแลยามจำเป็น

เราสนับสนุนโครงการที่ให้แพทย์ผิวหนังไปปฏิบัติภารกิจทั่วโลกเพื่อรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ที่มีความต้องการอย่างรุนแรงเร่งด่วน หรือพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้เรายังบริจาคผลิตภัณฑ์ Vaseline® เวชภัณฑ์ และชุดบรรเทาทุกข์ให้กับชุมชนเหล่านั้นผ่านความร่วมมือของเรากับ  Direct Relief