ฮีลลิ่ง โปรเจ็คของวาสลีน

พลังแห่งการช่วยเหลือ

มอบความช่วยเหลือด้วยการร่วมมือกับองค์กรไดเร็ครีลีฟ

ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหนก็ควรมีผิวสุขภาพดี

วาสลีน ฮีลลิ่ง โปรเจ็ค ร่วมกับไดเร็ค รีลีฟ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ยากไร้

วาสลีน ฮีลลิ่ง โปรเจ็ค ร่วมกับไดเร็ค รีลีฟ ให้การดูแลด้านผิวหนัง โดยมอบวาสลีน เจลลี่และ สิ่งจำเป็นทางการแพทย์ เพื่อรักษาปัญหาผิวหนังผู้ได้รับผลกระทบจากความยากจนหรือสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วโลก

ผิวเป็นกำแพงกั้นระหว่างร่างกายของเรากับสิ่งแวดล้อมภายนอก และสุขภาพผิวก็มีความสำคัญต่อสุขภาพองค์รวม ในสภาวะที่ยากลำบาก ปัญหาผิวหนังพบได้ทั่วไปและก่อให้เกิดความไม่สะดวกสบายเป็นอย่างมาก บางครั้งเป็นเรื่องรุนแรงมากจนอาจเปลี่ยนชีวิตเราได้ หากไม่ได้รับการดูแล

ภารกิจของเราคือ ส่งเสริมให้ผู้คนทั่วโลกมีสุขภาพผิวดีขึ้น และช่วยรักษาปัญหาผิวหนังให้กับคนจำนวน 5 ล้านคนภายในปี 2020 เราทุกคนควรมีผิวสุขภาพดี