ให้ทุกคนมีผิวสุขภาพดี

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหน ก็มีผิวสุขภาพดีได้

ในทุกพื้นที่ทุกโลก ปัญหาผิวที่รักษาได้หลายชนิดไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา เพราะผู้คนขาดโอกาสและความรู้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนหลายล้านคน เราต้องการแก้ไขปัญหานี้และเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น