ผลิตภัณฑ์ของเรา

มอบผิวสุขภาพดี เต็มที่กับสิ่งที่รัก

คุณสามารถดูดีได้ ด้วยผลิตภัณฑ์ของวาสลีน

กรองตาม:

Cancel

ลบทั้งหมด

ประเภทผลิตภัณฑ์
ประเภทผิว

กรองตาม:

วาสลีน เฮลธี้ไวท์

โลชั่นและเซรั่ม ไม่เหนียวเหนอะหนะ เพื่อช่วยให้ผิวของคุณดูมีสุขภาพดีและกระจ่างใสยิ่งขึ้น

Vaseline® Healing Jelly Original protects and locks in moisture to help heal dry and itchy skin. 100% pure petrolatum jelly. Triple-purified. Purity guaranteed.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/healing-jelly, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/vaseline-jelly, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/dry-skin, unilever:vaseline/product/skin-types/sensitive-skin, unilever:vaseline/product/skin-types/normal-skin, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/eczema-psoriasis, unilever:vaseline/product/need/scar-treatment, unilever:vaseline/product/need/itch-rash, unilever:vaseline/product/need/minor-cuts, unilever:vaseline/product/need/burns, unilever:vaseline/product/need/scrapes, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/ingredients/hypoallergenic, unilever:vaseline/product/site-home/healing-jelly]

 

Vaseline® Healing Jelly Cocoa Butter locks in moisture to help dull dry skin to heal and glow.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/healing-jelly, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/vaseline-jelly, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/dry-skin, unilever:vaseline/product/skin-types/sensitive-skin, unilever:vaseline/product/skin-types/normal-skin, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/scar-treatment, unilever:vaseline/product/need/itch-rash, unilever:vaseline/product/need/minor-cuts, unilever:vaseline/product/need/burns, unilever:vaseline/product/need/scrapes, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/ingredients/cocoa-butter, unilever:vaseline/product/site-home/healing-jelly]

 

Vaseline® Healing Jelly Baby locks in moisture to treat and prevent chafed skin from diaper rash, keeping your baby's skin feeling soft, smooth and protected.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/healing-jelly, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/vaseline-jelly, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/baby-skin, unilever:vaseline/product/skin-types/sensitive-skin, unilever:vaseline/product/skin-types/dry-skin, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/itch-rash, unilever:vaseline/product/need/dry-cracked-skin, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/ingredients/hypoallergenic, unilever:vaseline/product/site-home/healing-jelly]

 

Vaseline® Intensive Caretrade; Deep Moisture Jelly Cream instantly heals sensitive & severely dry skin especially for face, elbows, and hands for up to 18 hours.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/healing-jelly, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/vaseline-jelly, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/dry-skin, unilever:vaseline/product/skin-types/sensitive-skin, unilever:vaseline/product/need/eczema-psoriasis, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-cracked-skin, unilever:vaseline/product/need/itch-rash, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/ingredients/hypoallergenic, unilever:vaseline/product/site-home/healing-jelly]

 

วาสลีน เมน

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชาย ช่วยฟื้นบำรุงผิวที่แห้งเสีย ให้ชุ่มชื่น ดูกระจ่างใส ให้คุณใช้ชีวิตได้เต็มที่

Vaseline® Lip Therapy® Original Lip Balm Tin formula is clinically proven to heal dry and comes in a unscented, non-greasy, & non-sticky steel tin.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lip-care, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/lip-therapy, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-lips, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/site-home/lip-care]

 

Vaseline® Lip Therapy® Cocoa Butter Lip Balm Tins are clinically proven to heal dry lips. They contain a cocoa & vanilla scent & are available in a steel tin.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lip-care, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/lip-therapy, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-lips, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/ingredients/cocoa-butter, unilever:vaseline/product/site-home/lip-care]

 

Vaseline® Lip Therapy® Rosy Lip Balm Tins have a rose, vanilla and red berry fragrance. The moisturizing formula can help to heal your dry lips.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lip-care, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/lip-therapy, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-lips, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/site-home/lip-care]

 

Vaseline® Lip Therapy® Aloe Lip Balm Tin formula is clinically proven to heal dry lips and contains a fresh, aloe scent, presented in a green steel tin.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lip-care, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/lip-therapy, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-lips, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/ingredients/aloe-vera, unilever:vaseline/product/site-home/lip-care]

 

Vaseline® Lip Therapy® Original Lip Balm Mini protects and relieves dry lips, while locking in moisture to help them heal.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lip-care, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/lip-therapy, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-lips, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/site-home/lip-care]

 

Vaseline® Lip Therapy® Cocoa Butter Lip Balm Tins are clinically proven to heal dry lips. They contain a cocoa & vanilla scent & are available in a steel tin.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lip-care, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/lip-therapy, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-lips, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/ingredients/cocoa-butter, unilever:vaseline/product/site-home/lip-care]

 

Vaseline® Lip Therapy® Cocoa Butter Lip Balm Mini protects and relieves dry and dull chapped lips, while locking in moisture to help them heal.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lip-care, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/lip-therapy, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-lips, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/site-home/lip-care]

 

Vaseline® Lip Therapy® Lip Balm Mini Crème Brulee relieves dry, dull and cracked lips, while locking in moisture to help them heal, for deliciously kissable lips.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lip-care, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/lip-therapy, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-lips, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/site-home/lip-care]

 

Vaseline® Lip Therapy® Advanced Healing Tube protects and relieves dry chapped lips, while locking in moisture to help them heal.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lip-care, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/lip-therapy, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-lips, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/site-home/lip-care]

 

วาสลีน เจลลี่

ป้องกันและฟื้นบำรุงผิวแห้งเสีย ด้วย วาสลีนเจลลี่ บริสุทธิ์ 100%

Vaseline® Intensive Care Essential Healing Body Lotion leaves your skin deeply moisturized and looking noticeably healthier.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-and-moisturizers, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/intensive-care, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/dry-skin, unilever:vaseline/product/skin-types/normal-skin, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-cracked-skin, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/site-home/lotions-and-moisturizers]

 

Vaseline® Intensive Care Cocoa Radiant Lotion moisturizes to help heal dry and dull-looking skin. Our lotion absorbs fast for a non-greasy feel.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-and-moisturizers, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/intensive-care, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/dry-skin, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-cracked-skin, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/ingredients/cocoa-butter, unilever:vaseline/product/site-home/lotions-and-moisturizers]

 

Vaseline® Intensive Care Aloe Soothe Body Lotion is clinically proven to moisturize dry skin deeply with the first application & heals and refreshes dry skin without feeling greasy.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-&-moisturizers, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/intensive-care, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/dry-skin, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-cracked-skin, unilever:vaseline/product/need/itch-rash, unilever:vaseline/product/need/sunburn, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/ingredients/aloe-vera, unilever:vaseline/product/type/lotions-and-moisturizers, unilever:vaseline/product/site-home/lotions-and-moisturizers]

 

Vaseline® Intensive Care Healthy Hands and Stronger Nails lotion gives you unscented healing moisture on the go for dry, rough hands

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-and-moisturizers, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/clinical-care, unilever:vaseline/product/need/dry-hands, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/ingredients/keratin, unilever:vaseline/product/ingredients/hypoallergenic, unilever:vaseline/product/collection/intensive-care, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/dry-skin, unilever:vaseline/product/site-home/lotions-and-moisturizers]

 

Vaseline® Clinical Care Extremely Dry Skin Rescue Body Lotion delivers clinical strength moisturization to transform skin from very dry to healed in just 5 days.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-&-moisturizers, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/clinical-care, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/dry-skin, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-cracked-skin, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/ingredients/hypoallergenic, unilever:vaseline/product/ingredients/fragrance-free, unilever:vaseline/product/type/lotions-and-moisturizers, unilever:vaseline/product/site-home/lotions-and-moisturizers]

 

Vaseline® Clinical Care Extremely Dry Skin Rescue Overnight Cream relieves dry skin overnight. Delivering deep moisturisation to restore soft, healthy looking skin.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-&-moisturizers, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/clinical-care, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/dry-skin, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-cracked-skin, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/ingredients/hypoallergenic, unilever:vaseline/product/ingredients/fragrance-free, unilever:vaseline/product/type/lotions-and-moisturizers, unilever:vaseline/product/site-home/lotions-and-moisturizers]

 

Vaseline® Clinical Care Cracked Heel Rescue Foot Cream delivers prescription-strength moisturization to soothe dry, cracked heels from the first application.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-&-moisturizers, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/clinical-care, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/dry-skin, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-cracked-skin, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/ingredients/hypoallergenic, unilever:vaseline/product/ingredients/fragrance-free, unilever:vaseline/product/type/lotions-and-moisturizers, unilever:vaseline/product/site-home/lotions-and-moisturizers]

 

Vaseline® Clinical Care Aging Skin Rescue Lotion with hyaluronic acid boosters is clinically proven to noticeably restore elasticity and resilience of dry, aging skin.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-&-moisturizers, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/clinical-care, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/mature-skin-aging, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/menopause, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/ingredients/hyaluronic-acid, unilever:vaseline/product/ingredients/hypoallergenic, unilever:vaseline/product/type/lotions-and-moisturizers, unilever:vaseline/product/site-home/lotions-and-moisturizers]

 

Vaseline® Clinical Care Dark Spot Rescue Hand Cream is specially formulated with intensive moisturizers and Vitamin B3 to visibly reduce the appearance of dark spots in just 4 weeks.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-&-moisturizers, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/clinical-care, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/mature-skin-aging, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/menopause, unilever:vaseline/product/need/dark-spots, unilever:vaseline/product/need/dry-hands, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/ingredients/vitamin-b3, unilever:vaseline/product/ingredients/hypoallergenic, unilever:vaseline/product/type/lotions-and-moisturizers, unilever:vaseline/product/site-home/lotions-and-moisturizers]

 

Vaseline® Clinical Care Eczema Calming Body Lotion with Colloidal Oatmeal Skin Protectant provides instant relief for dry, eczema prone skin.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-&-moisturizers, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/clinical-care, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/dry-skin, unilever:vaseline/product/skin-types/sensitive-skin, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-cracked-skin, unilever:vaseline/product/need/eczema-psoriasis, unilever:vaseline/product/need/itch-rash, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/ingredients/hypoallergenic, unilever:vaseline/product/ingredients/fragrance-free, unilever:vaseline/product/type/lotions-and-moisturizers, unilever:vaseline/product/site-home/lotions-and-moisturizers]

 

Vaseline® Intensive Care Advanced Repair Unscented Body Lotion is clinically proven to moisturize and heal very dry skin in 5 days.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-&-moisturizers, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/intensive-care, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/dry-skin, unilever:vaseline/product/skin-types/sensitive-skin, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-cracked-skin, unilever:vaseline/product/need/itch-rash, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/ingredients/fragrance-free, unilever:vaseline/product/type/lotions-and-moisturizers, unilever:vaseline/product/site-home/lotions-and-moisturizers]

 

Vaseline® Intensive Care Mature Skin Rejuvenation Healing Body Lotion starts healing dry, menopausal skin from the first application.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-&-moisturizers, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/intensive-care, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/mature-skin-aging, unilever:vaseline/product/skin-types/dry-skin, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/menopause, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/ingredients/vitamin-b3, unilever:vaseline/product/type/lotions-and-moisturizers, unilever:vaseline/product/site-home/lotions-and-moisturizers]

 

Vaseline® Intensive Care Essential Healing Spray Moisturizes and absorbs in seconds to help heal dry skin.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-&-moisturizers, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/intensive-care, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/dry-skin, unilever:vaseline/product/skin-types/normal-skin, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-cracked-skin, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/type/lotions-and-moisturizers, unilever:vaseline/product/site-home/lotions-and-moisturizers]

 

Vaseline® Intensive Care Aloe Soothe Spray moisturizes deeply and absorbs in seconds. Contains aloe, known to soothe and calm dry irritated skin.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-&-moisturizers, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/intensive-care, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/dry-skin, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-cracked-skin, unilever:vaseline/product/need/itch-rash, unilever:vaseline/product/need/sunburn, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/ingredients/aloe-vera, unilever:vaseline/product/type/lotions-and-moisturizers, unilever:vaseline/product/site-home/lotions-and-moisturizers]

 

Vaseline® Intensive Care Cocoa Radiant spray moisturizes deeply and absorbs in seconds to help heal dry and dull skin.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-&-moisturizers, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/intensive-care, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/dry-skin, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-cracked-skin, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/ingredients/cocoa-butter, unilever:vaseline/product/type/lotions-and-moisturizers, unilever:vaseline/product/site-home/lotions-and-moisturizers]

 

Vaseline® Intensive Care Cocoa Radiant Lotion moisturizes to help heal dry and dull-looking skin. Our lotion absorbs fast for a non-greasy feel.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-&-moisturizers, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/intensive-care, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/dry-skin, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-cracked-skin, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/ingredients/cocoa-butter, unilever:vaseline/product/type/lotions-and-moisturizers, unilever:vaseline/product/site-home/lotions-and-moisturizers]

 

Vaseline® Men Extra Strength Body Lotion moisturizes to heal very dry skin in just 5 days. It's fast-absorbing & non-greasy.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-&-moisturizers, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/men, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/mens-skin, unilever:vaseline/product/skin-types/dry-skin, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-cracked-skin, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/type/lotions-and-moisturizers, unilever:vaseline/product/site-home/lotions-and-moisturizers]

 

Vaseline® Men Fast Absorbing Body Lotion is absorbed in just 15 seconds and moisturizes to keep dry skin healed for 3 weeks.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-&-moisturizers, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/intensive-care, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/mens-skin, unilever:vaseline/product/skin-types/dry-skin, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-cracked-skin, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/type/lotions-and-moisturizers, unilever:vaseline/product/site-home/lotions-and-moisturizers]

 

Vaseline® Men Cooling Body Lotion, with a hint of menthol, giving overheated feeling skin a soothing, cooling sensation.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-&-moisturizers, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/men, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/mens-skin, unilever:vaseline/product/skin-types/dry-skin, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-cracked-skin, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/type/lotions-and-moisturizers, unilever:vaseline/product/site-home/lotions-and-moisturizers]

 

Vaseline® Men Fragrance Free Body Lotion moisturizes to heal very dry, sensitive skin in 5 days, and provides moisture to relieve itchy dry skin.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-&-moisturizers, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/men, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/mens-skin, unilever:vaseline/product/skin-types/dry-skin, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-cracked-skin, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/ingredients/fragrance-free, unilever:vaseline/product/type/lotions-and-moisturizers, unilever:vaseline/product/site-home/lotions-and-moisturizers]

 

วาสลีน คลีนซิ่ง

สบู่วาสลีน มีส่วนผสมสารบำรุงผิวจากวาสลีนโลชั่น ช่วยให้ผิวชุ่มชื่น ดูสุขภาพดี

สบู่วาสลีน มีมอยซ์เจอร์ไรซิ่ง นูเทรียน จากวาสลีนโลชั่น บำรุงล้ำลึก ช่วยให้ผิวรู้สึกชุ่มชื่นเพื่อสุขภาพผิวที่ดี

 

[unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/site-home/cleansing, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-moisturizers, unilever:vaseline/product/skin-type, unilever:vaseline/product/skin-type/dry-skin, unilever:vaseline/product/type/cleansing]

สบู่วาสลีน มีมอยซ์เจอร์ไรซิ่ง นูเทรียน จากวาสลีนโลชั่น บำรุงล้ำลึก ช่วยให้ผิวรู้สึกชุ่มชื่นเพื่อสุขภาพผิวที่ดี

 

[unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/site-home/cleansing, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-moisturizers, unilever:vaseline/product/skin-type, unilever:vaseline/product/skin-type/dry-skin, unilever:vaseline/product/type/cleansing]

สบู่วาสลีน มีมอยซ์เจอร์ไรซิ่ง นูเทรียน จากวาสลีนโลชั่น บำรุงล้ำลึก ช่วยให้ผิวรู้สึกชุ่มชื่นเพื่อสุขภาพผิวที่ดี

 

[unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/site-home/cleansing, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-moisturizers, unilever:vaseline/product/skin-type, unilever:vaseline/product/skin-type/dry-skin, unilever:vaseline/product/type/cleansing]

ครีมอาบน้ำวาสลีน มีมอยซ์เจอร์ไรซิ่ง นูเทรียน จากวาสลีนโลชั่น บำรุงล้ำลึก ช่วยให้ผิวรู้สึกชุ่มชื่นเพื่อสุขภาพผิวที่ดี

 

[unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/site-home/cleansing, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-moisturizers, unilever:vaseline/product/skin-type, unilever:vaseline/product/skin-type/dry-skin, unilever:vaseline/product/type/cleansing]

สบู่วาสลีน มีมอยซ์เจอร์ไรซิ่ง นูเทรียน จากวาสลีนโลชั่น บำรุงล้ำลึก ช่วยให้ผิวรู้สึกชุ่มชื่นเพื่อสุขภาพผิวที่ดี

 

[unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/site-home/cleansing, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-moisturizers, unilever:vaseline/product/skin-type, unilever:vaseline/product/skin-type/dry-skin, unilever:vaseline/product/type/cleansing]

ครีมอาบน้ำวาสลีน มีมอยซ์เจอร์ไรซิ่ง นูเทรียน จากวาสลีนโลชั่น บำรุงล้ำลึก ช่วยให้ผิวรู้สึกชุ่มชื่นเพื่อสุขภาพผิวที่ดี

 

[unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/site-home/cleansing, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-moisturizers, unilever:vaseline/product/skin-type, unilever:vaseline/product/skin-type/dry-skin, unilever:vaseline/product/type/cleansing]

ครีมอาบน้ำวาสลีน มีมอยซ์เจอร์ไรซิ่ง นูเทรียน จากวาสลีนโลชั่น บำรุงล้ำลึก ช่วยให้ผิวรู้สึกชุ่มชื่นเพื่อสุขภาพผิวที่ดี

 

[unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/site-home/cleansing, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-moisturizers, unilever:vaseline/product/skin-type, unilever:vaseline/product/skin-type/dry-skin, unilever:vaseline/product/type/cleansing]

สบู่วาสลีน มีมอยซ์เจอร์ไรซิ่ง นูเทรียน จากวาสลีนโลชั่น บำรุงล้ำลึก ช่วยให้ผิวรู้สึกชุ่มชื่นเพื่อสุขภาพผิวที่ดี และลดสาเหตุของการเกิดกลิ่นกาย*

 

[unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/site-home/cleansing, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-moisturizers, unilever:vaseline/product/skin-type, unilever:vaseline/product/skin-type/dry-skin, unilever:vaseline/product/type/cleansing]

วาสลีน ลดเหงื่อและระงับกลิ่นกาย

ผลิตภัณฑ์ลดเหงื่อและระงับกลิ่นใต้วงแขน สูตรไวท์เทนนิ่ง เพื่อผิวใต้วงแขนขาวกระจ่างใส

เซรั่ม ลดเหงื่อและระงับกลิ่นกาย 

 

[unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/site-home/deodorant, unilever:vaseline/product/site-home/cleansing, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-moisturizers, unilever:vaseline/product/skin-type, unilever:vaseline/product/skin-type/normal-skin, unilever:vaseline/product/type/deodorant]

 ผลิตภัณฑ์ลดเหงื่อและระงับกลิ่นใต้วงแขน 

 

[unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/site-home/deodorant, unilever:vaseline/product/site-home/cleansing, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-moisturizers, unilever:vaseline/product/skin-type, unilever:vaseline/product/skin-type/normal-skin, unilever:vaseline/product/type/deodorant]

เซรั่ม ลดเหงื่อและระงับกลิ่นกาย 

 

[unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/site-home/deodorant, unilever:vaseline/product/site-home/cleansing, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-moisturizers, unilever:vaseline/product/skin-type, unilever:vaseline/product/skin-type/normal-skin, unilever:vaseline/product/type/deodorant]

 ผลิตภัณฑ์ลดเหงื่อและระงับกลิ่นใต้วงแขน 

 

[unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/site-home/deodorant, unilever:vaseline/product/site-home/cleansing, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-moisturizers, unilever:vaseline/product/skin-type, unilever:vaseline/product/skin-type/normal-skin, unilever:vaseline/product/type/deodorant]

 ผลิตภัณฑ์ลดเหงื่อและระงับกลิ่นใต้วงแขน 

 

[unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/site-home/deodorant, unilever:vaseline/product/site-home/cleansing, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-moisturizers, unilever:vaseline/product/skin-type, unilever:vaseline/product/skin-type/normal-skin, unilever:vaseline/product/type/deodorant]

เซรั่ม ลดเหงื่อและระงับกลิ่นกาย 

 

[unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/site-home/deodorant, unilever:vaseline/product/site-home/cleansing, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-moisturizers, unilever:vaseline/product/skin-type, unilever:vaseline/product/skin-type/normal-skin, unilever:vaseline/product/type/deodorant]

 ผลิตภัณฑ์ลดเหงื่อและระงับกลิ่นใต้วงแขน 

 

[unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/site-home/deodorant, unilever:vaseline/product/site-home/cleansing, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-moisturizers, unilever:vaseline/product/skin-type, unilever:vaseline/product/skin-type/normal-skin, unilever:vaseline/product/type/deodorant]

เซรั่ม ลดเหงื่อและระงับกลิ่นกาย 

 

[unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/site-home/deodorant, unilever:vaseline/product/site-home/cleansing, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/lotions-moisturizers, unilever:vaseline/product/skin-type, unilever:vaseline/product/skin-type/normal-skin, unilever:vaseline/product/type/deodorant]

วาสลีน  โททอล มอยซ์เจอร์

บำรุงอย่างล้ำลึก เพื่อผิวเนียนนุ่มสุขภาพดี และมอบสัมผัสที่ไม่เหนียวเหนอะหนะ

Vaseline® Intensive Care Advanced Repair Unscented Body Lotion is clinically proven to moisturize and heal very dry skin in 5 days.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/oils-and-serums, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/intensive-care, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/dry-skin, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-cracked-skin, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/site-home/oils-and-serums]

 

Vaseline® Intensive Care Radiance Restore Healing Body Serum Lotion moisturizes to repair and restore radiance to dry, dull skin.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/oils-and-serums, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/intensive-care, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/dry-skin, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-cracked-skin, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/ingredients/cocoa-butter, unilever:vaseline/product/site-home/oils-and-serums]

 

Vaseline® Intensive Care Cocoa Radiant Lotion moisturizes to help heal dry and dull-looking skin. Our lotion absorbs fast for a non-greasy feel.

[unilever:vaseline, unilever:vaseline/product, unilever:vaseline/product/type, unilever:vaseline/product/type/oils-and-serums, unilever:vaseline/product/collection, unilever:vaseline/product/collection/intensive-care, unilever:vaseline/product/skin-types, unilever:vaseline/product/skin-types/dry-skin, unilever:vaseline/product/need, unilever:vaseline/product/need/dry-cracked-skin, unilever:vaseline/product/ingredients, unilever:vaseline/product/ingredients/healing-jelly, unilever:vaseline/product/ingredients/cocoa-butter, unilever:vaseline/product/site-home/oils-and-serums]

 

Vaseline Give Your Skin Even More Support

ให้ผิวของคุณได้รับการช่วยเหลือที่มากยิ่งขึ้น

เคล็ดลับการดูแลผิวพรรณจากผู้เชี่ยวชาญที่รอบรู้

เรียนรู้เพิ่มเติม